Dla bezpieczeństwa rolników

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dla rolników „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. Omówili kwestie bezpieczeństwa pożarowego w gospodarstwach.

Wydarzenie to miało miejsce w środę 6 lutego 2019 roku w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu rolników z powiatu rawickiego oraz przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu, mł. bryg. Krzysztof Skrzypczak omówił najważniejsze kwestie dot. bezpieczeństwa pożarowego na obszarach wiejskich. Poinformował zebranych o najczęstszych przyczynach powstawania pożarów w „uprawach i rolnictwie”, a także poruszył problematykę obowiązkowych okresowych przeglądów stanu technicznego użytkowanych obiektów i instalacji, składowania płodów rolnych, wypalania traw i pozostałości roślinnych oraz wyposażania gospodarstw rolnych w podręczny sprzęt gaśniczy.

Odrębnym tematem, który spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, było zagrożenie pożarowe występujące w tzw. „sezonie grzewczym” oraz zagrożenia powodowane przez tlenek węgla. Przestrogi prelegenta przed „cichym zabójcą” i pożarami mieszkań wzbogacone zostały specjalną prezentacją multimedialną, przygotowaną na potrzeby ogólnopolskiej kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Na zakończenie, zgromadzonych zapoznano z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego.

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

DSC 1403
DSC 1408
DSC 1401
DSC 1405
DSC 1404
DSC 1406
DSC 1407

 

Trackback from your site.

Prewencja

Font Resize
Contrast