Nowy Zastępca

Od 1 lutego 2018 r. obowiązki zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu pełni kpt. Damian Gorwa, który do niedawna był dowódcą JRG KM PSP w Lesznie.

Obecny zastępca, po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, w roku 2000 rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Miliczu na stanowisku „starszy ratownik”. We wrześniu tego samego roku został przeniesiony do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej we Wschowie, wchodzącej w skład KP PSP w Nowej Soli. W kwietniu 2001 roku rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie, która trwała do 31 stycznia 2018 r.  Ostatnim zajmowanym przez niego stanowiskiem, był fotel dowódcy JRG. Jako doświadczony strażak brał udział w wielu akcjach ratowniczych.

Chętnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach  i ćwiczeniach. Ukończył kurs specjalistyczny z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego, kurs języka angielskiego, szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi samochodu specjalnego – drabiny pożarniczej, szkolenie w zakresie współdziałania   z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, szkolenie z zakresu obsługi, przeglądu i konserwacji komory dymowej, szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej  i radiologicznej, szkolenie specjalistyczne CBRNiW, szkolenie „Akademia Hipotermii”, szkolenie z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego dla dowódców JRG i dowódców zmian służbowych.

W roku 2003 ukończył Wyższą Szkołę Marketingu i Zarządzania w Lesznie w zakresie zarządzania w administracji, uzyskując tytuł licencjata. W roku 2013 ukończył niestacjonarne studia w SGSP w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa. Ponadto w roku 2015 uzyskał dyplom ukończenia studiów niestacjonarnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku administracja, uzyskując tytuł zawodowy magister, a w roku 2016 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Gospodarowanie zasobami” dla Kadry Oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej.  

Od roku 1997 jest członkiem OSP Rydzyna, a od roku 2000 pełnił funkcję Komendanta Miejsko – Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rydzynie.

W roku 2016  uczestniczył w Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków PSP w Strzelectwie Sportowym uzyskując zaszczytne III miejsce w kwalifikacji drużynowej.

Należy również nadmienić, iż od roku 2016 jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Wielkopolskim Komendancie Wojewódzkim PSP w Poznaniu.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

 

Trackback from your site.

Prewencja

Font Resize
Contrast