Podsumowanie w Sowinach

W ochotniczych strażach pożarnych powiatu rawickiego trwa kampania sprawozdawcza. Strażacy podsumowują miniony rok oraz wytyczają plany na najbliższe 12 miesięcy. W sobotę obradowali druhowie z Sowin.

Zebraniu przewodniczył prezes dh Piot Kasprowiak, który złożył sprawozdanie z działalności OSP za rok 2018. Kwestie finansowe zreferował skarbnik dh Marian Fiebich, z kolei z planowanymi zadaniami na rok bieżący zapoznał zebranych naczelnik dh Grzegorz Sikora.

Walne zebranie jednogłośnie przegłosowało wniosek komisji rewizyjnej, udzielając tym samym absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Wśród osób przysłuchujących się obradom byli: burmistrz Maciej Dubiel, pełniący jednocześnie funkcję prezesa ZOMG ZOSP RP w Bojanowie; przewodniczący Rady Miejskiej w Bojanowie Jan Moryson; prezes ZOP ZOSP RP w Rawiczu dh Rafał Sołtysiak oraz komendant gminny dh StanisławWalkowiak.

Z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu w zebraniu w Sowinach uczestniczył mł. bryg. Krzysztof Skryzpczak, naczelnik wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych, informatyki i łączności. Omówił on m.in. sytuację pożarową jaka miała miejsce w minionym roku oraz zaangażowanie OSP w likwidacji skutków zdarzeń. Poruszył także kilka istotnych spraw operacyjnych, takich jak: warunki udziału strażaków- ochotników w akcjach ratowniczych, zasady bezpieczeństwa w codziennej działalności OSP i zapewnienie pełnej gotowości do udziału w działaniach.

Na zakończenie zebrania druhowie z Sowin zaprezentowali sprzęt, który pozyskali w ubiegłym roku. OSP wzbogaciła się m.in. o automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), służący do ratowania życia ludzi, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia oraz detektor gazowy (zakup urządzeń był współfinansowany przez tzw. Fundusz Sprawiedliwości).

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

DSC 1092 (1024x681)
DSC 1094 (1024x681)
DSC 1096 (1024x681)
DSC 1097 (1024x681)
DSC 1098 (1024x681)
DSC 1099 (1024x681)

 

Trackback from your site.

Prewencja

Font Resize
Contrast