Sprawozdania w Chojnie

Trwa kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych powiatu rawickiego. Druhowie podsumowują minione 12 miesięcy i wytyczają plany na rok bieżący.

W czwartek 8 lutego 2017 r. odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie (gm. Pakosław). Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes dh Kazimierz Kląskała. Uprawnieni uczestnicy zebrania jednogłośnie poparli wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Jednym z ważniejszych zadań jakie postawili przed sobą strażacy – ochotnicy z Chojna jest rozbudowa „ciasnej” remizy.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Kazimierz Chudy, wójt gminy Pakosław,  przedstawiciele Rady Gminy Pakosław, mł. bryg. Krzysztof Skrzypczak, naczelnik wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych, informatyki i łączności KP PSP w Rawiczu, dh Robert Panek, komendant gminny, Bogumiła Dmyterko, przedstawicielka Urzędu Gminy w Pakosławiu, a także dh. Marta Przewoźna, skarbnik ZOG ZOSP RP w Pakosławiu.

Uczestniczący w zebraniu przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu podziękował Druhnom i Druhom za dotychczasową, godną naśladowania, aktywną działalność, a także przybliżył przedsięwzięcia, które są przewidziane do realizacji w tym roku. Poruszył również bardzo ważny temat dotyczący zagrożeń powodowanych przez śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, który podczas każdego sezonu grzewczego jest sprawcą wielu ludzkich tragedii.

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

DSC 1952
DSC 1957
DSC 1960
DSC 1953
DSC 1955
DSC 1961
DSC 1954
DSC 1957
DSC 1962
DSC 1952
DSC 1966

Trackback from your site.

Prewencja

Font Resize
Contrast