U rolników w Domaradzicach

Niepoddawanie okresowym badaniom instalacji elektrycznych i odgromowych, brak gaśnic lub ich „przeterminowany” przegląd oraz brak kloszy na punktach świetlnych, to najczęściej spotykane usterki podczas kontroli gospodarstw rolnych.

W środę 30 października 2019 r. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu przeprowadzili kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w 12 indywidualnych gospodarstwach rolnych znajdujących się na terenie miejscowości Domaradzice (gm. Jutrosin).

Kontrolujący nie karali rolników mandatami lecz udzielali pouczeń i uświadamiali mieszkańców jak niezwykle ważne dla życia, zdrowia oraz ochrony dobytku jest przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Strażacy prowadzili też rozmowy dot. zagrożeń nasilających się w czasie tzw. „sezonu grzewczego”, zwracając uwagę m.in. na śmiertelnie groźny tlenek węgla, potocznie nazywany „czadem”.

Za kilka tygodni strażacy sprawdzą, czy stwierdzone usterki zostały usunięte.

Kilka przypomnień:

  • okresowe badania stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych należy przeprowadzać co najmniej raz na pięć lat, czynności te może wykonać uprawniony elektryk,
  • okresowe badania stanu technicznego instalacji kominowej są wymagane  co najmniej raz na rok, a powinien je przeprowadzić mistrz kominiarski,
  • w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
  • od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

DSC 0067
DSC 0068
DSC 0078
DSC 0073
DSC 0075
DSC 0070
DSC 0082
DSC 0081
DSC 0080
DSC 0083
DSC 0079

 

 

 

 

Trackback from your site.

Prewencja

Font Resize
Contrast