Wsparcie ochotników

Po 5.000,00 zł otrzymała każda Ochotnicza Straż Pożarna z powiatu rawickiego, która wystąpiła z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie działalności.

W środę 9 października 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu miało miejsce uroczyste przekazanie prezesom OSP lub ich przedstawicielom umów o realizację zadania publicznego pod tytułem „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Zawarte one zostały pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a wnioskującymi ochotniczymi strażami pożarnymi.

Dokumenty wręczył st. kpt. Marcin Wysokiński, komendant powiatowy PSP w Rawiczu, który przypomniał też, że możliwość dofinansowania realizowanych przez jednostki OSP zadań „pozaratowniczych” stworzyła zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która obowiązuje od 14 sierpnia br.

Od tej daty ochotnicze straże pożarne mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także stowarzyszeń, fundacji i instytucji ubezpieczeniowych, kosztów realizacji zadań takich jak: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Opracowanie i zdjęcia : mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

DSC 9988
DSC 9986
DSC 0030
DSC 0031
DSC 0033
DSC 0034
DSC 9989
DSC 0003
DSC 0001
DSC 0006
DSC 0007
DSC 0008
DSC 0009
DSC 0011
DSC 0010
DSC 0014
DSC 0017
DSC 0018
DSC 0022
DSC 0023
DSC 0025
DSC 0024
DSC 0026
DSC 0027
DSC 0028
DSC 9995
DSC 9994
DSC 9997
DSC 9998
DSC 9999
DSC 0039
DSC 0041
DSC 0042
DSC 0044

 

Trackback from your site.

Prewencja

Font Resize
Contrast