Wygrana walka o życie

Sukcesem zakończyła się akcja ratunkowa na ul. Garncarskiej w Jutrosinie. Ratownicy przywrócili pracę serca starszemu mieszkańcowi miasta. Niezawodny okazał się defibrylator.

W czwartkowe popołudnie (10 stycznia 2019 r.) od dyspozytora medycznego do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Rawiczu wpłynęła informacja o tym, iż w jednym z domów przy ul. Garncarskiej w Jutrosinie u starszego mężczyzny wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że w takich sytuacjach cenna jest każda sekunda, dyspozytor oprócz tego, że na miejsce wysłał zespół ratownictwa medycznego (ZRM) z Kobylina, postanowił zwrócić się o skierowanie do akcji ratunkowej także miejscowych strażaków. Druhowie z Jutrosina zaraz po przyjeździe kontynuowali zewnętrzny masaż serca wykonywany przez jedną z sąsiadek poszkodowanego oraz wprowadzili sztuczny oddech. Do ciała ratowanego człowieka podłączyli automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED). Zanim dotarł ZRM, urządzenie po dokonanej analizie rytmu serca zaleciło wstrząs. Kolejne nastąpiły  w obecności ratowników medycznych. Po kilkudziesięciu minutach walki podstawowe czynności życiowe stały się wyczuwalne. Pacjent został zabrany do szpitala w Krotoszynie.

Jest kolejny przypadek w powiecie rawickim, kiedy interwencja strażaków wyposażonych w AED przyczyniła się do uratowania tego co najcenniejsze – ludzkiego życia.

Przypomnijmy zdarzenie z 17 czerwca 2018 r. kiedy to nagłe zatrzymanie krążenia wystąpiło u 63-letniego mężczyzny, uczestnika porannej Mszy św. w Sobiałkowie. Wówczas także decydującą rolę odegrał strażak – ochotnik, który był bezpośrednim świadkiem zdarzenia i bez zbędnej zwłoki rozpoczął resuscytację krążeniowo – oddechową, a po kilku chwilach wsparli go druhowie z OSP w Sobiałkowie wyposażeni w defibrylator „Defibrylator w kościele”.

W ostatnim czasie działania z użyciem AED prowadzono także w Jeziorach (gm. Jutrosin) oraz w Rawiczu na ul. Grunwaldzkiej. W pierwszym przypadku 19 grudnia 2018 r. druhowie ze Szkaradowa pospieszyli na ratunek 66-letniej kobiecie, natomiast 24 grudnia 2018 r. strażacy z KP PSP w Rawiczu udzielali pomocy 62-latkowi, który stracił przytomność i upadł na chodnik „Akcja na Grunwaldzkiej”. Niestety, te akcje zakończyły się niepowodzeniem.

Obecnie w każdej gminie w kilku ochotniczych strażach pożarnych znajdują się automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED). Strażacy zostali w nie wyposażone nie tylko po to, aby były wykorzystywane podczas udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych czy pożarów, ale także podczas nagłych zachorowań powodujących stan zagrożenia życia mieszkańców. Ważne jest, aby w takich sytuacjach natychmiast równolegle alarmować dyspozytora medycznego oraz straż pożarną i przystąpić do uciskania klatki piersiowej poszkodowanego, u którego nie są wyczuwalne podstawowe czynności życiowe.

W najbliższym czasie opublikujemy wykaz OSP, które dysponują automatycznymi defibrylatorami zewnętrznymi (AED).

Opracowanie: mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

Zdjęcie: dh Kamil Knop, OSP w Jutrosinie

 

Trackback from your site.

Prewencja

Font Resize
Contrast